Dự án - Project
Dự án phát triển bền vững
Dự án đầu tư cơ sở HTƯT
Dự án cải thiện hạ tầng giao thông

Kết quả hoạt động

Liên kết website

Dự án phát triển bền vững

RAP of SCDP

Thứ sáu, 15 Tháng 4 2016 08:47 PDF. In Email

DANANG PEOPLE’S COMMITTEE PRIORITY INFRASTRUCTURE INVESTMENT PROJECT  MANAGEMENT UNIT       DANANG CITY SUSTAINABLE DEVELOPMENT PROJECT   RESETTLEMENT PLAN                                                                                    ...

 

RAP of SCDP

Thứ sáu, 15 Tháng 4 2016 07:07 PDF. In Email

RAP_of_SCDP

 

Kế hoạch TĐC Dự án PTBV

Thứ sáu, 15 Tháng 4 2016 01:12 PDF. In Email

Kế hoạch TĐC Dự án PTBV

 

Quyết định phê duyệt quyết toán hoàn thành HĐ B57

Thứ sáu, 15 Tháng 4 2016 01:02 PDF. In Email

Quyết định phê duyệt quyết toán hoàn thành HĐ B57