Dự án - Project
Dự án phát triển bền vững
Dự án đầu tư cơ sở HTƯT
Dự án cải thiện hạ tầng giao thông

Kết quả hoạt động

Liên kết website

Kế hoạch hành động TĐC

RAP of SCDP

PDF. In Email
Thứ sáu, 15 Tháng 4 2016 08:47

DANANG PEOPLE’S COMMITTEE PRIORITY INFRASTRUCTURE INVESTMENT PROJECT  MANAGEMENT UNIT       DANANG CITY SUSTAINABLE DEVELOPMENT PROJECT   RESETTLEMENT PLAN                                                                                    ...

 

RAP of SCDP

PDF. In Email
Thứ sáu, 15 Tháng 4 2016 07:07

RAP_of_SCDP

 

Kế hoạch TĐC Dự án PTBV

PDF. In Email
Thứ sáu, 15 Tháng 4 2016 01:12

Kế hoạch TĐC Dự án PTBV