Dự án - Project
Dự án phát triển bền vững
Dự án đầu tư cơ sở HTƯT
Dự án cải thiện hạ tầng giao thông

Kết quả hoạt động

Liên kết website

Cơ cấu tổ chức

Thứ tư, 19 Tháng 9 2012 02:11 PDF. In Email
Share

Tổ chức bộ máy của Ban quản lý dự án

Lãnh đạo Ban QLDA
- Ông Huỳnh Anh Vũ: Phó Giám đốc phụ trách
- Ông Phan Phúc: Phó Giám đốc
- Ông Mai Đình Khánh: Phó Giám đốc

Các phòng chức năng , nghiệp vụ, điều hành dự án: 
• Văn Phòng Ban Quản Lý 
- Bà Phạm Thị Giao Liên: Chánh Văn Phòng
- Bà Đinh Mỹ Đức: Phó Chánh Văn phòng

• Phòng Tài chính - Kế toán
- Ông Nguyễn Văn Vinh: Trưởng phòng (Kế toán trưởng)
- Bà Vương Thị Quỳnh Giao: Phó Trưởng phòng
 

• Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật 

- Ông Đoàn Quốc Thanh : Trưởng phòng

- Bà Ngô Thị Cẩm Nhung : Phó Trưởng phòng

 

• Phòng Điều Hành Dự Án 1
-Bà Trần Thị Thanh Thúy : Trưởng Phòng
- Ông Lê Hoàng Việt: Phó Trưởng phòng

- Ông Trần Hữu Tùng: Phó Trưởng phòng

 

• Phòng Điều Hành Dự Án 2

- Ông Phạm Văn Sương: Trưởng phòng
- Ông Lê Anh Đức: Phó Trưởng phòng

- Ông Đoàn Ngọc Tường: Phó Trưởng phòng

 

• Phòng Điều Hành Dự Án 3
- Ông Lê Thanh Quang: Trưởng phòng
- Ông Trần Nguyễn Công Long: Phó Trưởng phòng

- Ông Bùi Ngọc Hưng: Phó Trưởng phòng