Thứ bảy, 08 Tháng 5 2021

Dự án - Project
Dự án phát triển bền vững
Dự án đầu tư cơ sở HTƯT
Dự án cải thiện hạ tầng giao thông

Kết quả hoạt động

Liên kết website

Giới thiệu chung

 

Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng (Ban QLDA) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Ban QLDA có chức năng giúp Chủ đầu tư (UBND thành phố) trong việc chuẩn bị lập dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời thực hiện việc triển khai và quản lý dự án theo nội dung Hiệp định được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (Ngân hàng Thế giới), các nhà tài trợ khác (nếu có) và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. >> Chi tiết.

Tin tức - Sự kiện
JICA hỗ trợ Đà Nẵng 1 triệu USD thúc đẩy tiết kiệm năng lượng

JICA hỗ trợ Đà Nẵng 1 triệu USD thúc đẩy tiết kiệm năng lượng

ĐNO -  Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng cho người dân thành phố Đà Nẵng sẽ được triển khai trong 4 năm (2021-2025) với mục tiêu cải thiện cuộc sống người dân thông qua nâng cao hiệu...

Du lịch an toàn, hấp dẫn dịp nghỉ lễ

Du lịch an toàn, hấp dẫn dịp nghỉ lễ

Đến Đà Nẵng dịp này, ngoài tham quan các khu, điểm du lịch, vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố, du khách còn có thể trải nghiệm các dịch vụ, sản phẩm du lịch mới trong mùa...

Hình ảnh hoạt động

MAU NHO